Vilbergsparken - en park för alla

illustrationsbild över nya Vilbergsparken

Illustration på hur parken kan komma att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.


Vilbergsparken ska bli en park som lockar till möten och aktivitet. En plats för återhämtning, lugn och ro.

Parken ska också kunna hantera de mer intensiva regn som väntas i och med att klimatet förändras. En öppen dagvattenhantering blir en viktig del i parken. Den skyddar byggnader i närheten från översvämningar. Den skänker också mervärde till besökare med öppet vatten, djur- och fågelliv och spännande växlighet.

En park för alla

Den nya Vilbergsparkens växtlighet lyfter fram årets alla säsonger med tydligare entréer. Med hjälp av en utökad belysning blir Vilbergsparken även en park som går att nyttja efter mörkrets timmar. Nya gångsystem och sittplatser gör att delar av parken som förut varit svårtillgängliga blir tillgängliga för alla. Ny aktivitets- och sportytor ger möjlighet till en aktivare fritid.

Ombyggnationen av parken planeras i dagsläget till år 2021. Just nu pågår arbetet med att ta fram fördjupade utredningar och ritningar. Förslaget för parken kommer att uppdateras.

Upprustningen sker i samarbete mellan kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och Nodra.

illustrationskarta över nya Vilbergsparken

Illustration på hur parken kan komma att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.


Parkens olika områden

Att skapa en park där alla trivs är en utmaning. Vi har frågat er som spenderar mest tid i parken vad ni vill ha. Utifrån era svar har vi utformat en park som värnar om miljö och biologisk mångfald, och som inspirerar till ett aktivt liv. En park för alla. En park som vi tror på. Det hoppas vi att ni också kommer att göra.

Lek och äventyr

Äventyr- och upplevelseskogen

I anslutning till lekplatsen planeras en lekskog där de minsta kan utforska sin omvärld med material som de hittar på platsen. Ena dagen kan du bo i en koja. Nästa dag leker du kurragömma bland träden. I ett stenland bor stenar av alla storlekar och kanske gömmer det sig en skatt längst in? Äventyrsskogen är en spännande och utmanande miljö som väcker fantasin.

Illustration över äventyrs- och upplevelseskogen i Vilbergsparken

Klicka på bilden för att se den i större format.

Aktivitet och sport

Aktivitetsslingan

Att vara aktiv ska vara roligt och lätt. Aktivitetsslingan kommer vara en plats där både unga och gamla ser en möjlighet till att vara aktiv. Vare sig du vill gå en promenad, stärka rörligheten och smidigheten eller sätta fysiken på prov så kommer du att hitta en aktivitet som passar dig. Slingan går runt en ny konstgräsplan och kantas av aktiviteter som gym, boulebana och parkourställning. Konstgräsplanen får en läktare och nya mål.

Illustrationsbild över aktivitetsslingan i Vilbergsparken.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Lugn och ro

Körsbärsdalen och Farmors kullar

Låt dig välkomnas av en blommande entré. Under våren kommer parken att lysas upp av de rosa blommorna. På hösten skimrar träden i orange och rött.

Genom körsbärsdalen leds du in till parken. Ta en paus, sätt dig ner och beskåda de underbara färgerna innan du fortsätter att upptäcka parken. I dalen finns även en öppen yta för aktiviteter, som fotboll. Ytan är något nedsänkt, en åtgärd för översvämningar. Det gör att vatten kommer att samlas på de nedsänkta ytorna, så att husen intill skyddas vid översvämningar.

Illustrationsbild över Körsbärsdalen i Vilbergsparken.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Farmors kullar

Här kan du gå längs rinnande vatten i en grönskande och blommande miljö. Ett område för vila, promenader och återhämtning. Blommor, buskar och träd i olika storlekar och former skapar en intressant dynamik och ett skådespel åt sinnena. Diket som slingrar sig fram vid kullarna leder dagvattnet vidare ner till Den stora dammen.

Illustrationsbild över Farmors kullar i Vilbergsparken.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Den stora dammen

Den stora dammen

Vilbergsparken kommer att vara en viktig del i att skapa en mer hållbart dagvattenhantering som minskar risken för översvämningar. Det ger också en möjlighet att få synligt vatten i parken i form av dagvattendamm och dike. Delar av parken kommer också att byggas om för att tillfälligt kunna ta om hand så kallade skyfall.

I den östra delen av Vilbergsparken anläggs Den stora dammen där den öppna dagvattenlösningen bildar en stor damm med intressanta växtmiljöer. Dammen kompletteras med ett omkringliggande gångstråk, broar och träbryggor i solläge.

Illustration över Den stora dammen i östra delen av Vilbergsparken.

Klicka på bilden för att se den i större format.


Dammens yta glimrar i solen. En fågel flyger sakta över ytan. I strandkanten växer en mångfald av växter – flera av de blommar. Här vilar lugnet. Här njuter du av vattnet, observerar fågellivet och som en oas i Vilbergsparken sprider sig dammen ut och avslutar parken med sin grönska.

Illustration över Vilbergsparken och Den stora dammen

Tidigt förslag på hur Den stora dammen kan komma att se ut i Vilbergsparken. Klicka på bilden för att se den i större format.


Planerad publicering i e-avrop: vintern 2021

Planerad byggstart: våren 2021

Planerat färdigställande: hösten 2022

Kontakt: Carolina Olsson, landskapsarkitekt, e-post: carolina.olsson@norrkoping.se, telefon 011-15 27 07

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping