Sandtorp etapp 3

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp är en del av stadsdelen Klockaretorpet och binder ihop Klockaretorpet med stadsdelen Kneippen.

Just nu pågår förberedelser för att kunna börja bygga gator, spår, torg och parker i Sandtorps tredje etapp.

  • Folkborgsvägen kommer att få en ändrad dragning och spårvagnsspåret ska flyttas ut i gatan en sträcka.
  • Spårvägen ska även sänkas en sträcka norr om de nybyggda radhusen vid Anna Särströmsgata för att kommunen ska bygga en gång- och cykelbro mellan etapp 1 och etapp 2 av Sandtorp.
  • Samtidigt som gator byggs om och byggs ut kommer nya ledningar dras och flyttas.

Utbyggnaden i etapp 3 kommer ske stegvis där Folkborgsvägen, spårvagnsspåret, den nya cykelbron och några av de nya lokalgatorna är först ut med planerad byggstart våren 2021. Se karta med etappindelningen här.PDF (pdf, 491.6 kB)

Tidplanen för första deletappen är:

Planerad publicering i e-avrop: Februari 2021
Planerad byggstart: Vår 2021
Planerat färdigställande: Vår 2022
Sidan kommer uppdateras med tidplan för ytterligare deletapper inom etapp 3.

Kontakt: Projektledare Carl Gistrand, Projkon.
Telefon 0720-16 66 86
e-post: carl.gistrand@projkon.se


Projektsamordnare: Jan Holmberg, Norrköpings kommun.
Telefon: 011-15 28 35
e-post: jan1.holmberg@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping