Parker i Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp blir en länk mellan Kneippen och Klockaretorpet.

Nu växer två parker fram i den nya stadsdelen.

Park vid Ellen Mobergs gata

Kartbild med markeringar över Sandtorp 

Klicka på bilden för att se den i större format.


Mellan Ellen Mobergs gata och fastigheten Pukan 1 finns mark planlagd som parkmark.

Parkområdet är, enligt detaljplan, på cirka 1800 kvadratmeter, och ska komma att innehålla lekutrustning för små barn samt några parkbänkar och belysning.

Planerad publicering i e-avrop: vintern 2019

Planerad byggstart: våren 2020

Planerat färdigställande: sommaren 2020

Kontakt: Johanna Bodsten, projektledare. Telefon: 08-695 6000. 
Projektsamordnare Jan Holmberg, telefon: 011-15 28 35.

 

Park intill Borgen, nya förskolan och St Maria ortodoxa kyrka

Kartbild på etapp 3 i Sandtorp 2

Klicka på bilden för att se den i större format.


Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ligger parkområdet. Här planeras en park med vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor för barn.

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Johanna Bodsten, projektledare. Telefon. 08-6956000. 
Projektsamordnare Jan Holmberg, telefon: 011-15 28 35.

Kontakt

Relaterat