Parker i Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp är en del av stadsdelen Klockaretorpet och binder ihop Klockaretorpet med stadsdelen Kneippen.

Nu växer två parker fram i det nya området.

Park vid Ellen Mobergs gata

Kartbild med markeringar över Sandtorp 

Klicka på bilden för att se den i större format.


Där Ellen Mobergs gata möter Nils Åbergs gatan ska en park växa fram under 2020. Parken är på cirka 1800 kvadratmeter och kommer att innehålla lekutrustning för små barn. Som balansstig, lekhus, lekskulptur och insektshotell.

Förutom parkbänkar och bra belysning ges parken vacker och nyttig grönska. Bland annat ekar, vildapel. björkar, måbär, rosor, fläderbuskar, blodnäva och liljor.


Planerad publicering i e-avrop: vintern 2019

Planerad byggstart: våren 2020

Planerat färdigställande: sommaren 2020

Kontakt:
Projektledare Anna Hedström Sweco. Telefon: 08-695 60 00
e-post: anna.hedstrom@sweco.se
Projektsamordnare Jan Holmberg, Norrköpings kommun.
Telefon: 011-15 28 35, e-post: jan1.holmberg@norrkoping.se

Kavaljersparken

Kartbild på etapp 3 i Sandtorp 2

Klicka på bilden för att se den i större format.


Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ska Kavaljersparken växa fram. Kavaljersparken planeras få vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar, ekar och lekytor för barn.

Planerad publicering i e-avrop: augusti 2020

Planerad byggstart: september-december 2021 för träd, perenner och asfaltsbeläggning. Vår 2021 parken.

Planerat färdigställande: oktober-november 2021 träd, perenner och asfaltsbeläggning. Hösten 2021 park.

Kontakt:
Projektledare Anna Hedström, Sweco. Telefon: 070-968 07 86, e-post: anna.hedstrom@sweco.se.
Projektsamordnare Jan Holmberg, Norrköpings kommun.
Telefon: 011-15 28 35, e-post: jan1.holmberg@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Relaterat