Byggnation av ny trafikplats vid Bråvalla

Illustration av kartbild över trafikplats Bråvalla

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Bråvalla trafikplats är en viktig plats för näringslivet i Norrköping. Behovet av en ny trafikplats är en del av utvecklingen av Norrköping och ska underlätta för trafik från E4:an att komma till Bråvalla. Ombyggnaden kommer även att fördela stadens trafik till fler vägar. Trafikplatsen byggs i anslutning till befintlig bro.

I projektet ingår även

  • bullerdämpande åtgärder utmed Fiskebyvägen mot Pryssgården
  • bygge av cirkulationsplats vid Finspångsvägen/Fiskebyvägen
  • trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Fiskebyvägen

Träden i allén på Fiskebyvägen är nedtagna för att kunna skapa plats för den nya gång- och cykelvägen.

Planerat färdigställande: vintern 2020

Kontakt: Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius, telefon 070-844 05 46. Projektsamordnade Niklas Engström, telefon 0725-07 85 18. Entreprenör är Svevia.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping