S:t Persgatan blir gångfartsområde

Illustration på hur S:t Persgatan kommer se ut 

Illustration på hur S:t Persgatan kommer att se ut när arbetet är klart. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Sträckan S:t Persgatan mellan gamla Rådstugugatan och Dalsgatan ska bli gångfartsområde.

Arbetet med att bygga ett nytt gångfartsområde kommer att kräva lite förarbeten. Det är Nodra som behöver ha tillgång till gatan för att vissa stuprör ska grävas ned och kopplas på dagvattenledningen så att regnvattnet inte ska rinna ut på gatan. På samma gång tar Nodra tillfället i akt och byter ut en del gamla ledningar mot nya. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet oktober/november 2018.

Efter det att Nodra är färdiga med sitt arbete kommer Norrköpings kommun att påbörja arbetet med att göra en del av S:t Persgatan till ett gångfartsområde.

Illustration på gångfartsområdet.

Målet är att gatan ska knyta samman centrum och stråket mot Industrilandskapet med ett trevligt gångstråk. Gatan ska kännas trevlig med uteserveringar på sommaren och gröna inslag. Gatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.

Illustration på hur S:t Persgatan kommer att se ut. 

Illustration på hur S:t Persgatan kommer att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.  

Planerad byggstart: hösten 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Fredrik Nilsson, projektledare, tekniska kontoret. E-post fredrik1.nilsson@norrkoping.se, telefon 011-15 38 47.

Kontakt