Ombyggnaden av Packhusrondellen

Bild på Packhusrondellen

Syfte och beskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av Packhusrondellen i Norrköping.

Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen samt vid en passage över Norra promenaden österut från rondellen, då det är en olycksdrabbad plats. En rad förbättringsåtgärder kommer att genomföras för att göra cirkulationsplatsen mer säker för alla trafikanter.

Entreprenör:

Startdatum: mars 2018

Slutdatum: april 2018

Kontakt: Fredrik Nilsson, projektledare, tekniska kontoret. E-post fredrik1.nilsson@norrkoping.se, telefon 011-15 38 47.

Kontakt