Ny bullerskärm vid Ståthögavägen

Illustration på hur bullerskärmen vid Ståthögavägen kommer att se ut

Illustrationsbild som visar hur den nya bullerskärmen kommer att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Tekniska kontoret ska uppföra en bullerskärm längs Ståthögavägen. Syftet med bullerskärmen är att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.

Kartbild på var bullerskärmen längs Ståthögavägen kommer att sättas upp.

Kartbild som visar var den nya bullerskärmen kommer att uppföras. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Planerad byggstart: vintern 2018/2019

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kontakt