Med fler linjer, tätare avgångar och kortare restider räknar vi med att fler Norrköpingsbor väljer spårvagnen framför bilen. Det gör att vi får en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor. Minskad biltrafik är även nödvändigt ur ett klimatperspektiv.