Nya spårvägar går att bygga avsevärt tystare idag jämfört med det vi upplever på några av de äldre sträckorna. De tidiga utredningarna visar att de som bor i närheten av Ljuralänken inte skulle störas nämnvärt av buller från spårvägen. Men det här är en sådan sak som kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet.