Ljuralänken, ny spårväg mellan Söder tull och Ljura centrum

Syfte och beskrivning

Norrköping fortsätter att växa, år 2035 beräknas Norrköping vara en kommun med 175 000 invånare. Fler bostäder och människor innebär en utmaning i att planera och utveckla kollektivtrafiksystemet i hela Norrköping. Ljuralänken är en del i det arbetet.

Planerna för Ljuralänken har funnits sedan linje 2 till Kvarnberget planerades och byggdes och är en ny spårvägssträckning från Ljura genom kanten av Vasaparken upp till Hagebygatan och till Söder tull via Kristinaplatsen. Det finns också planer på att låta Ljuralänken fortsätta vidare via Drottninggatan till resecentrum, istället för dagens linjesträckning via Östra promenaden.

Framtida satsningar på kollektivtrafiken

Ljuralänken är bara en liten del i hur spårvägen kan komma att byggas ut i framtiden. Om Ljuralänken kommer att byggas så kommer vi i ett första steg att ha tre spårvagnslinjer istället för nuvarande två. I Norrköpings framtida spårvägsnät kan det också bli aktuellt med spårvagnslinjer mot bland annat Vrinnevi.

Med fler linjer, avgångar och kortare restider hoppas vi att fler Norrköpingsbor väljer spårvagnen framför bilen. Det gör att vi får en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor istället för bilar. Om vi stasar på en utbyggnad av spårvägen gör det också möjligt för större social jämlikhet, då fler Norrköpingsbor når arbets-och utbildningstillfällen inom en rimlig pendlingstid. 

 

Så vill Norrköpingsborna resa med spårvagn i framtiden

 

Under augusti-september fanns möjligheten att svara på enkät kring framtidens spårvägstrafik. Ta del av resultatet här:

Framtidens spårväg

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Planerad publicering i e-avrop: 2018

Planerad byggstart: 2018

Planerat färdigställande: 2019

Kontakt: Martin Schmidt, verksamhetsutvecklare spår, tekniska kontoret, telefon 011-15 15 51. Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius, telefon 0708- 44 05 46.

Kontakt