Förbättringar på Södra Grytsgatan

Kartbild över Södra Grytsgatan

Kartbild över Södra Grytsgatan. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

När byggprojektet i kvarteret Bommen är klart kommer vi att förbättra på Södra Grytsgatan.

Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Vi kommer även att förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.

Planerad publicering i e-avrop: vintern 2019/2020

Planerad byggstart: våren 2020

Planerat färdigställande: sommaren 2020

Kontakt: Jan Holmberg, telefon: 011-15 28 35. E-post: jan1.holmberg@norrkoping.se.

Kontakt