Byggnation av ny trafikplats vid Bråvalla

Bråvalla trafikplats är en viktig plats för näringslivet i Norrköping. Behovet av en ny trafikplats är en del av utvecklingen av Norrköping och ska underlätta för trafik från E4:an att komma till Bråvalla. Ombyggnaden kommer även att fördela stadens trafik till fler vägar. Trafikplatsen byggs i anslutning till befintlig bro.

I projektet ingår även

  • bullerdämpande åtgärder utmed Fiskebyvägen mot Pryssgården.
  • bygge av cirkulationsplats vid Finspångsvägen/Fiskebyvägen.
  • trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Fiskebyvägen.

Arbetet kommer att göras i etapper.

Illustration av kartbild över trafikplats Bråvalla

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Planerad byggstart: hösten 2019

Planerat färdigställande: våren 2021

Kontakt: Projektledare Fredrik Melefors, Pontarius, telefon 070-844 05 46.

Kontakt