Bilden visar alternativa utfarter under byggnationen

Blå väg byggs under september till december 2017

När den blåa väg byggs sker utfart genom befintlig utfart. Se blå pilar.

 

Grön väg byggs under våren och sommaren 2018

När grön väg byggs sker utfart genom befintlig utfart. Se gröna pilar.

 

Röda vägar byggs under sommaren 2018 till våren 2019

När röda vägar byggs sker utfart genom nya in- och utfart vid Frans Bloms gata. Se röda pilar.