Sandtorp 2

Kartbild över Sandtorp

Kartbild på Sandtorp. Klicka på bilden för att se den i större storlek.  

Nya lokalgator ska byggas i Sandtorp. Första delen av bygget i Sandtorp är klar. Den andra delen delas in i tre etapper.

 

Etapp 1 - september 2017 till januari 2018

  • Ny lokalgata byggs, Anna Särströms gata, till förskolan
  • Gång- och cykelväg från Hjalmar Brantings gata till förskolan
  • Ny infart till Frans Bloms gata

Etapp 2 - vår 2018 till våren 2019

  • 2 stycken nya lokalgator byggs
  • Gustav Janzéns gata och Hjalmar Brantings gata

Etapp 3 - 2019

  • Parken byggs om

 

Kartbild på etapp 3 i Sandtorp 2

Kartbild över etapp 3. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Etapp 1:
Entreprenör: Skanska

 

Etapp 2:

Entreprenör: Åhlin & Ekeroth

Planerad byggstart: sommar 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jan Holmberg, telefon: 011-15 28 35.

 

Etapp 3:

Planerad publicering i e-avrop: sommaren 2019

Planerad byggstart: hösten 2019

Planerat färdigställande: sommaren 2020

Kontakt

Mer information