Sandtorp 2

Syfte och beskrivning

Bilden visar en karta över sandtorp-området.

Klicka här för större bild


Första delen av bygget i Sandtorp är snart klar. Den andra delen delas in i tre etapper.

 

Etapp 1 - september 2017 till december 2017

  • Ny lokalgata byggs, Anna Särströms gata, till förskolan
  • Gång och cykelväg från Hjalmar Brantings gata till förskolan
  • Ny infart till Frans Bloms gata

Etapp 2 - vår 2018 till våren 2019

  • 2 stycken nya lokalgator byggs
  • Gustav Janzéns gata och Hjalmar Brantings gata

Etapp 3 - 2019

  • Parken byggs om


Entreprenör:

Startdatum: Mars 2018

Slutdatum: Våren 2019

Kontakt: Jan Holmberg, tekniska kontoret, telefon: 011-152835.

Kontakt

Mer information