Sandtorp 2

Syfte och beskrivning

Bilden visar en karta över sandtorp-området.

Klicka här för större bild


Första delen av bygget i Sandtorp är snart klar. Den andra delen delas in i tre etapper.

 

Etapp 1 - september 2017 till januari 2018

  • Ny lokalgata byggs, Anna Särströms gata, till förskolan
  • Gång och cykelväg från Hjalmar Brantings gata till förskolan
  • Ny infart till Frans Bloms gata

Etapp 2 - vår 2018 till våren 2019

  • 2 stycken nya lokalgator byggs
  • Gustav Janzéns gata och Hjalmar Brantings gata

Etapp 3 - 2019

  • Parken byggs om

 

Etapp 1:
Entreprenör: Skanska

 

Etapp 2:

Planerad publicering i e-avrop: våren 2018

Planerad byggstart: sommar 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jan Holmberg, tekniska kontoret, telefon: 011-15 28 35.

 

Etapp 3:

Planerad publicering i e-avrop: december 2018 till februari 2019

Planerad byggstart: våren 2019

Planerat färdigställande: hösten 2019


Kontakt

Mer information