Kolmården

Syfte och beskrivning

En karta över Kolmården och de olika byggetapperna. 

Klicka här för större bildPDF (pdf, 598.2 kB)

Kolmårdens djurpark står inför stora expansionsplaner de kommande åren. Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för besökare till och från djurparken liksom för de boende i närområdet. Detta uppnås genom följande åtgärder:

Etapp 1

Befintligt entréområde till djurparken ska göras säkrare genom att bygga en ny anslutningsväg till vildmarkshotellet och Kopparbo direkt öster om Tropicarium. I dagsläget måste besökare till Tropicarium korsa Kopparbovägen som samtidigt används för persontrafik för boende i Kopparbo, besökare till Vildmarkshotellet samt kollektivtrafik.

Etapp 1 genomfördes under hösten 2015.

Etapp 2

En ny parkeringsplats för cirka 700 bilar ska anläggas vid den gamla safarientrén. En ny kompletterande entré skapas i anslutning till parkeringen och fungerar som ett alternativ till dagens huvudentré. Denna kompletterande entré ska ge avlastningseffekter inom den befintliga parkeringen och det nuvarande entréområdet.

Entreprenör: NCC AB

Startdatum: våren 2017

Slutdatum: maj 2018

Kontakt: Projektledare Natanael Ljung, Pontarius AB. Telefon 0708-44 01 89.

Etapp 3

Trafikverket ansvarade för arbetet med etapp 3 som färdigställdes sommar 2017.

Det gjordes nya trafiksäkerhetsåtgärder, bland annat breddades länsväg 903 och busshållplatser upprättades. En ny vändslinga för busstrafik anlades öster om befintlig huvudentré till djurparken.

Mer om etapp 3 finns att läsa på Trafikverkets webbplats.

 

Kontakt