Kardonbanan

Syfte och beskrivning

En karta över hur Kardonbanan kommer dras.

Klicka här för en större bild

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.

Byggstart planeras till hösten 2017. Utbyggnaden har blivit aktuell då Ostlänkens planerade sträckning kommer att passera befintliga industrispårsanslutningar för godstrafik och nya anslutningar behöver byggas.

Kardonbanan kommer att knyta ihop järnvägsanslutningen från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg.

I samband med att den nya järnvägsanslutningen byggs ut kommer vägsystemet på Malmölandet att byggas om. Det kommer att byggas sex stycken planskildheter, det vill säga korsningar där bil-, gång- och cykelvägar och järnvägsspåren korsar varandra i skilda plan utan att påverka varandra.

Vid passagen över Motala Ström kommer en ny järnvägsbro att byggas intill den vägbro som redan finns. Det kommer även att byggas en gång- och cykelbro över Strömmen.

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun.

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats

 

Mer om stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping, som Ostlänken är en del av, kan du läsa på www.next.norrkoping.se.

Entreprenör:

Startdatum: Hösten 2017

Slutdatum: Hösten 2019

Kontakt: Norrköpings kommun, gator och vägar: Björn Magnusson, tfn 070-552 15 71.

Trafikverket

Kontakt