Kardonbanan

En karta över hur Kardonbanan kommer dras.

Kartbild över hur Kardonbanan kommer att dras. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.

Utbyggnaden har blivit aktuell då Ostlänkens planerade sträckning kommer att passera befintliga industrispårsanslutningar för godstrafik och nya anslutningar behöver byggas.

Kardonbanan kommer att knyta ihop järnvägsanslutningen från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg.

I samband med att den nya järnvägen byggs även nya bil- och cykelvägar och flera broar.

Vid passagen över Motala Ström kommer en ny järnvägsbro att byggas intill den vägbro som redan finns. Det kommer även att byggas en gång- och cykelbro över Strömmen.

 

Få senaste nytt om Kardonbanan direkt i din telefon eller surfplatta

Trafikverkets webbplats kan du följa hela byggprocessen och få aktuell information om tillexempel störningar som påverkar direkt närboende eller vägar runt bygget. Du kan också anmäla dig till att få uppdateringar direkt i din telefon via RSS-flöde. 

Mer information

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun. 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats

Mer om stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping, som Ostlänken är en del av, kan du läsa på www.next.norrkoping.se.

Entreprenör: Rover Alcisa

Byggstart: November 2017

Planerat färdigställande: 2020

Kontakt: Norrköpings kommun, gator och vägar: Björn Magnusson, telefon 070-552 15 71.

Kontakt