2018:

  • Förstudie färdigställs och beslut i nämnd.
  • Tillståndsansökan till mark och miljödomstolen.

2019:

  • Detaljprojektering.

2020:

  • Upphandling och byggnation.

Mål:

  • Ny bro beräknas vara på plats i slutet av 2020.