Femöresbron

Femöresbron hösten 2013


Femöresbron är en bro som byggdes år 1901 som binder samman området kring Åbackarna, men som är nu borttagen på grund av skador.
Bron kommer ersättas av en ny bro 2020.


Den nya bron


Frågor och svar

Kontakt