Vilbergsparken

Under 2014 totalrenoverades Vilbergsparkens lekplats, men det är bara ett första steg mot målet att göra Vilbergsparken till en stadsdelspark full av liv.

Vilbergens gröna hjärta ska bli en attraktiv park för såväl gammal som ung, oavsett om du vill vara aktiv eller bara slappna av. Under 2014 togs en skiss fram för hur Vilbergsparken skulle kunna se ut. Ombyggnationen av parken planeras i dagsläget till 2018. Just nu pågår en utredning för ett ytligt dagvattensystem och översvämningsytor för stadsdelen i parken. Planen för parken kommer att uppdateras när utredningen är klar.

Parkens olika områden

En bild på hur parken kommer att se ut, med träd, buskar, gräsmattor med mera. 

Illustration på hur parken kan komma att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Parken är uppdelad i olika områden med olika karaktär för att öka parkens attraktivitet och användningsområden. Aktivitet och sport, Lek och äventyr, Lugn och ro samt Djur och natur.

Aktivitet och sport

Tillsammans med kultur- och fritidskontoret planerar tekniska kontoret att rusta upp Vilbergsparkens idrottsplats. Grusplanen ersätts med en ny spontanidrottsplats med en multiarena, dans och streetbasket tillsammans med boule och utegym. Här planeras även Norrköpings första övnings park-our anläggning. En del av grusplanen kommer att vara kvar så att den kan spolas på vintern. Runt om spontanidrottsplatsen går en separat löpslinga och här kommer det finnas en 60 m bana att träna på. Bredvid spontanidrottsplatsen formas ytan till en stor samlingsplats där en terrassering i gräset skapar en amfiteater mot den inramande vallen. Här kan du ägna dig åt sällskapslekar eller bara lägga ut din picknickfilt.

Lek och äventyr

Lekplatsen totalrenoverades under 2014. Runt om lekplatsen planeras en lekskog med spännande och slittåliga växter där de minsta kan utforska sin omvärld med materialen som de hittar på platsen.

Lugn och ro

På andra sidan Paprikabacken, från lekplatsen sett, är temat lugn och ro. Här ska man i sakta mak kunna vandra fram och njuta av växternas årstidsvariationer. Blommande träd och perenner står närmast stigen och den omgivande gräsmattan formas till kullar, dels för att dela in parken i flera rum och dels för att ge ett hinder för de som åker pulka ned från paprikabacken innan man åker över gångvägen. Här finns hängmattor och hammockar att slappna av i för den som vill stanna en stund på vägen. Vid en av korsningspunkterna kommer man fram till en damm där det finns möjlighet att sätta sig nära vattnet en varm och solig dag.

Djur och natur

I den här delen av parken ger växtligheten förutsättningar för ett rikt djurliv och en stor artrikedom. Olika bon för fåglar, bin, igelkottar och fladdermöss ger ett pedagogiskt element till parken och ger förutsättningar för fler arter att bosätta sig i Vilbergen. Vatten som element tas in i parken genom en bäck som rinner ned i en dammen där det finns möjlighet att undersöka de djur och växter som lever där. Bäcken och dammen gör det även möjligt att avvattna de omgivande gräsytorna.

Hela parken

Sittplatserna längs med de befintliga gångvägarna rustas upp. Det finns möjlighet att sätta sig och vila med jämna mellanrum längs gångvägarna i parken. Belysningen längs gångvägarna kompletteras främst med ljussättning vid sidan av gångvägarna för att ge en upplevelse av parkrummen även under kvällstid. På vissa ställen sås ängsblommor för att ge ett skönhetsvärde till de mer extensivt sköta gräsytorna.

Illustrationsplan för parken

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande: våren 2022

Kontakt: Carolina Olsson, telefon 011-15 27 07.

Kontakt