Utbyggnad av gator, park och torg i kvarteret Rodga

Syfte och beskrivning

En karta över kvarteret Rodga och dess olika byggetapper.

Klicka här för större bild.

Mittemot Norrköpings resecentrum ligger kvarteret Rodga, ofta kallat för gamla busstationen. Området ska byggas om och få nya gator, park och torg utifrån den nya bebyggelse som kommer att göras på platsen.

Om- och tillbyggnad av gator görs i två etapper. Etapp ett är klar och där har vi gjort klart gator och trottoarer på Slottsgatan, halva Magasinsgatan och halva Godsgatan. Man kommer även i denna etapp bygga upp det undre lagret på gatan, det så kallade AG-lagret..

Etapp 2

I etapp två kommer vi att lägga asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området.

Vi kommer göra en ombyggnation av utfarten mot Norra Promenaden att ske. I projektet ingår också arbetet med att anlägga en ny park samt en uppdatering av Sveatorget.

Läs mer om marktilldelning till Botryggs fastighetsförvaltning AB och deras vinnande förslag för platsen

 

Läs mer om marktilldelningen till Kärnhem och deras vinnande förslag för platsen

 

Entreprenör: Åhlin & Ekeroth

Startdatum: 2019

Slutdatum: 2021

Kontakt: Projektledare Natanael Ljung, Pontarius AB. Telefon: 070-844 01 89.

Kontakt