Lindö strand

Illustration av Lindö strand

Illustration av Lindö strand. Denna bild är ett arbetsmaterial och slutgilgtig gestaltning är under utarbetande. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Här kan du läsa enkätsvaren

 

Lindö strand ska utvecklas och bli en ny mötesplats i Lindö. Det kommer att skapas en ny park med lekmiljö, en badplats för alla och en ny restaurang. Det kommer även finnas möjligheter för kontorslokaler – allt sammankopplat till det nya torget som skapas vid stranden. Man kommer också att kunna gå på upptäcksfärd på de nya naturstigarna i skogsdungen.

Flera byggherrar bygger bostäder för livets alla skeden. Idag har avtal tecknats med JM och Anebyhusgruppen. JM uppför cirka 130 lägenheter i bostadsrättsform. Husen är ritade av ÅWL Arkitekter. Anebyhusgruppen bygger 14 villor, varav hälften kommer tilldelas via kommunens tomtkö. Villorna är ritade av SandellSandberg. Anebyhusgruppen bygger också 35 radhus och 6 lägenheter i parhusform.

Ytterligare två byggherrar ska till och nu ligger fokus på att få in hyresrättslägenheter i området.

Projektet delas upp i tre etapper:
Etapp 1: gata och gång-och cykelväg
Etapp 2: torg, park och naturmiljöer
Etapp 3: badstrand, bryggor och pir

Planerad publicering i e-avrop: Etapp 1 samt vatten och avlopp, vintern 2018/2019. Etapp 2 och 3, våren 2019.

Planerad byggstart: hösten 2019

Planerat färdigställande: hösten 2021

Kontakt: Projektsamordnare Fredrik Landelius, tekniska kontoret.
Telefon 011-15 16 84. Projektledare Carolina Tovar, WSP. Telefon 010-722 64 55.

Kontakt

Mer information