Hästskodammens strand och Kråkholmen

Illustration av Kråkholmen

Kartbild och illustration på Hästskodammens strand och Kråkholmen

Syfte och beskrivning

Dagens nivåskillnad från Järnbrogatan ner mot Hästskodammens strand ska göras tillgänglig för alla. Fler sittmöjligheter kommer att finnas på platsen, så att man kan njuta av kvällssolen över industrilandskapet.

Områdets nya utseende är ett steg att utveckla stråket mellan city och Campus Norrköping, via Knäppingsborg och Västgötebacken.

Planerad publicering i e-avrop: våren 2018

Planerad byggstart: sommaren 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare tekniska kontoret. E-post: jessica.svejd@norrkoping.se, telefon: 011- 15 38 45.

Kontakt