Brygga utanför Gamla Tullhuset

Illustration på bryggan utanför Gamla Tullhuset

Illustration på hur bryggan kan komma att se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

En brygga kommer att anläggas utanför Gamla Tullhuset 1. Det finns en idé om att upplåta bryggan tillfälligt sommartid för uteservering för den restaurang som kommer att etableras i Gamla Tullhuset.

Detaljplan för bland annat Gamla Tullhuset inom Gamla staden vann laga kraft den 15 juli 2011. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom detaljplanen.

Detta kommer att leda till att Norrköpingsborna och besökare får en utökad möjlighet till rekreation intill Strömmen.

Planerad byggstart: vintern 2018/2019

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jessica Svejd, tekniska kontoret. Telefon 011-15 38 45.

Kontakt