Ombyggnad av Nya Torget

Syfte och beskrivning

Illustration av Nya torget

Nya Torget får en ny skepnad. Här ska det bli nya bostadshus med 40 bostadsrätter och ett parkeringsgarage under marken med cirka 180 parkeringsplatser.

Arbetet började 1 juni 2016, då stängs hela torget av. Vi började med arkeologiska undersökningar och plockar bort allt som finns på torget. Under arbetena kommer det åka mycket tung trafik i området. Följ de vägvisningar som kommer att finnas på platsen och kör försiktigt.

Torghandeln kommer att vara på Gamla Torget från och med den 1 juni 2016 och tills att ombyggnationen är klar.

Parkering under byggtiden

Under byggtiden kommer alla parkeringsplatser på Nya Torget att tas bort. I det kommunala parkeringsgaraget Gåsen som ligger vid Gamla Rådstugugatan (invid Strömparken) finns lediga platser.

Tillfälliga boende- och korttidsparkeringarPDF (pdf, 442.7 kB)

Utformningen av torget

Nya torget ska utformas med upphöjda planteringar som omgärdas av murar i lagom sitthöjd. Tanken är att torget ska få en grönare och mjukare framtoning med fokus på mötesplatser och bli en plats att vara på. Du ska enkelt kunna korsa torget men också stanna upp, sitta ner och äta din medhavda lunch eller kanske möta en vän. De nya husen kommer att ha lokaler i bottenvåningen som kommer kunna erbjuda uteserveringar på torget.

Illustration som visar kommande torgyta

Illustrationsplan Nya torget

Illustration som visar hur husen ser ut

Ändringar i spårvägstrafiken

Hållplatsen vid Trädgårdsgatan, riktning mot centrum, kommer att flyttas längre österut på Trädgårdsgatan och placeras strax efter korsningen Trädgårdsgatan/Generalsgatan. Just nu är det inte beslutat vilket datum hållplatsen ska flyttas. På Östgötatrafikens webbplats kommer du att hitta information om tillfällig hållplats och eventuella ändringar i tidtabell, www.ostgotatrafiken.se.

Vem har fått information?

Information har skickats till fastighetsägare i området. Vi vill gärna att du som fastighetsägare informerar dina eventuella hyresgäster så snart som möjligt. Innan arbetet börjar kommer det även att skyltas på platsen.

Här finns informationsbrevet gällande byggetPDF (pdf, 786.4 kB)

Här finns informationsbrevet gällande parkering under byggtidenPDF (pdf, 442.7 kB)

Tidsplan


Etapp 1: Rivning av Nya Torget
Start: juni 2016
Klart: augusti 2016
Entreprenör: Häv & Gräv
Kontaktperson: Jan Holmberg, tekniska kontoret, 011-15 28 35

Etapp 2: Byggnation av parkeringsgarage samt byggnation av bostäder
Start: augusti 2016
Klart: november 2017
Entreprenörer: Parkeringsgarage: SEFAB, Bostäder: BoTrygg
Kontaktperson: Christer Marklund, 070-251 82 01

Etapp 3: Byggnation av torgyta
Start: hösten 2017
Klart: sommaren 2018
Entreprenör: Kanonaden Entreprenad Öst AB

Kontaktpersoner
Entreprenörens platschef: Carolina Gustafsson, 0380- 55 54 20
Kommunens byggledare: Fredrik Odin, 011-15 22 02
Kommunens projektledare: Daniel Hildén, tekniska kontoret, 011-15 22 02

Kontakt