Ny lekplats på Kölgatan

Syfte och beskrivning

En karta över Kölgatan och den nya lekplatsen kommer placeras.

Klicka här för större bild

Lekplatserna utmed gång- och cykelbanan mellan Lindöskolan och Relingsgatan behöver renoveras. Istället för att ha två mindre lekplatser kommer en ny lekplats med en större lekmiljö att byggas mitt emellan de två befintliga lekplatserna, vid Kölgatan.

Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.

Illustration för den nya lekplatsenPDF (pdf, 9.9 MB)
Här kan ni se det senaste förslaget. Det kan bli ytterligare någon justering då allt inte är helt klart.

Entreprenör:

Startdatum: November 2017

Slutdatum: Februari 2018

Kontakt: Kelly Shepherd, Ramböll, telefon 073-526 38 85

Kontakt