Ljuraparken

I Ljuraparken kommer vi att göra trygghetsskapande åtgärder så som förbättrad belysning och skapa mer plats för aktivitet och umgänge.

I etapp 1 röjdes undervegetation och nya fotbollsmål och välkomstskyltar sattes upp.

Etapp 2 låg ute för upphandling under hösten 2018. Tyvärr var de inkomna anbuden för höga för projektets budget. Det har pågått ett arbete med att ändra och uppdatera befintligt förfrågningsunderlag för att göra en ny upphandling av projektets etapp 2. Förbättrad belysning kommer att genomföras inom projektet.

Förhoppningen är att kunna bygga en yta för aktivitet i närheten av lekmiljön i parken inom projektet.

I väntan på ny belysning har parken under hösten 2018 fått tillfällig armatur för att förbättra ljusbilden i parken.

 

Arbetet sker etappvis:


Etapp 1
- röjning av undervegetation, nya fotbollsmål och välkomstskyltar sätts upp

Etapp 2 - förbättrad belysning och utökade aktivitetsmöjligheter i parken

 

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Linnéa Wallertz. Telefon 011-15 38 48, e-post: linnea.wallertz@norrkoping.se.

Kontakt