Ljuraparken

I Ljuraparken kommer vi göra trygghetsskapande åtgärder som skapar mer aktivitet och förbättrad belysning.

Nu under hösten kommer främst röjning av undervegetation att ske, men även nya fotbollsmål och välkomstskyltar kommer att sättas upp.

Till våren kommer all befintlig belysning att ses över samt ny belysning att sättas upp. Det kommer även att byggas en hinderbana i närheten av lekplatsen.

 

Arbetet sker etappvis:


Etapp 1
- röjning av undervegetation, nya fotbollsmål och välkomstskyltar sätts upp

Etapp 2 - belysningen ses över och sätts upp

 

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Josephine Yngvesson, tekniska kontoret. Telefon 011-15 30 37.

Kontakt