Ljurafältet

Illustration över Ljurafältet

Kartbild över Ljurafältet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Torgytan

En plantering ska byggas på torget mellan Netto och Polstjärnan för att skapa en naturlig gräns mellan torgytan och parkeringen. Växter som vintergröna marktäckare och träd med skira trädkronor ska visa vägen från Ljurafältet mot Vasaparken. Längs vägen ska det byggas sittplatser intill planteringarna.

 

Gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg ska byggas. Den kommer ligga längre åt sydväst än vad den gjort innan och kommer att gå över fältet, från torgytan, ner till församlingshemmet och sen ansluta till den gång- och cykelväg som finns idag vid Hagebygatan vid söderleden.

 

Parken byggs om

En ny pulkabacke ska byggas i den norra delen av parken, längs med gång- och cykelbanan. Den nya backen ska ersätta den gamla som togs bort.

I mitten på fältet kommer parken få ett halvmåneliknande rum med nya planteringar. Dessa ska markera årstidernas växlingar och rama in parken med sittplatser i både sol och skugga. Där kommer det finnas öppna gräsytor för boll och sällskapsspel.

 

Lekmiljö

En mindre lekmiljö ska byggas. Den kommer ligga i södra delen av fältet, intill den bredare delen av Barnens skog och i närheten av konstverket Tidens gång.

Lekmiljön kommer innehålla:

  • nya gungor
  • fjädergungor
  • sandlåda
  • och hinderbana med klätterlek

Barnens skog

Längs med fältets västra sida finns Barnens skog som planterades under 90-talet med hjälp av olika förskoleklasser och skolklasser i Norrköping. De olika planterade delarna är markerade längs med fältet.

Idag har skogen vuxit upp till en yngre skog och det är dags att bjuda in till att vara i skogen.

Camilla Carlsson är konstnären som kommer att förverkliga en del av de gamla planerna för skogen genom sitt konstprojekt På väg till barnens skog.

Camilla kommer arbeta med att bjuda in besökaren till skogen på ett lekfullt sätt. Genom att följa spår, stockar, stenar och klätterträd kan vi visa vart leken finns även för de som inte kan läsa.

Förskoleklasser i Norrköping kommer att hjälpa till att plantera fler delar av Barnens skog och klätterträd i närheten av den nya lekmiljön.

 

Belysning

Gång- och cykelväg-stråket, lekmiljön, parkgångarna och pulkabacken kommer att vara belysta under dygnets mörka timmar.

 

Utbyggnaden sker etappvis:


Etapp 1
- avser allmänplatsmark vid Riksbyggens och HSB’s fastigheter. Etapp 1 är färdig.

Etapp 2 - avser ytor i anslutning till Svavelstickan (Conlegas fastighet).

Illustration översiktPDF (pdf, 776 kB)

Illustration torgPDF (pdf, 37 kB)

Illustration parkPDF (pdf, 827.6 kB)

Illustration lekplats
PDF
(pdf, 127.3 kB)

Planerad byggstart: våren 2019

Planerat färdigställande: sommar 2019

Kontakt: Projektledare Natanael Ljung, Pontarius AB. Telefon: 070-844 01 89.

Kontakt