Aktuella projekt - bygglov

Grannhörande

Dörren 16

I de fall där förslag innebär att hus delvis avviker från detaljplan ska berörda sakägare och grannar få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Som berörda räknas ägare, hyresgäster och rättshavare (t.ex. bostadsrätt, nyttjanderätt, mm.) till näraliggande fastigheter. Detta kallas Grannhörande.