Rapporter - Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd ger ut rapporter inom olika tillsynsområden.

Avlopp

Slutrapport från inventering av enskilda avlopp runt JonsbergsvikenPDF (pdf, 275.9 kB)

Projekt urinsorterande toaletter

Frågor och svar om urinsorterande toaletterPDF (pdf, 44 kB)

Sammanställning av enkät - Urinsorterande toaletterPDF (pdf, 103.8 kB)

Hälsoskydd

Rapport - Tillsyn av äldreboenden 2013-2014PDF (pdf, 245.7 kB)

Rapport - Tillsyn av verksamheter med tillfälligt boendePDF (pdf, 270 kB)

Rapport - Tillsyn av skolor i NorrköpingPDF (pdf, 514.5 kB)

Projekt - Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheterPDF (pdf, 264.1 kB)

Projekt - VedeldningsrapportPDF (pdf, 5.3 MB)

Rapport - SolarierPDF (pdf, 757.9 kB)

Kemikalier

Projekt - Bekämpningsmedel 2008PDF (pdf, 595.3 kB)

Projekt: Kemikalier på stormarknader 2006PDF (pdf, 167.4 kB)

Luftvård

Två typer av luftmätningar genomförs i kommunen, takmätningar och gaturumsmätningar. Här hittar du luftmätningsrapporter.

Miljötillsyn

Projekt-Geografisk tillsyn på Händelö 2013PDF (pdf, 308.1 kB)

Inventering av Slottshagens industriområdePDF (pdf, 1.6 MB)

MÖTA - Miljösamverkan i Östergötland

Slutrapport - Projekt minireningsverk, MÖTAPDF (pdf, 66.5 kB)

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sättPDF (pdf, 1 MB)

Kontakt