Tvätta bilen hemma

Välj automattvätt eller gör-det-själv-hall.

I första hand är det bästa alternativet att välja automattvätt eller gör-det-själv-hall där tvättvattnet renas vid anläggningen. Även om vissa mindre anläggningar har enklare rening så har de flesta automattvättarna avancerade reningsverk.

Det allra bästa är förstås om du väljer en miljömärkt biltvätt!

Tänk på var du tvättar bilen

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta, långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Tvättar du bilen på garageuppfarten eller på gatan, rinner tvättvattnet orenat till närmaste gatubrunn och sen ut i Motala Ström eller annat vattendrag där djur och växter skadas.

Välj helst miljöanpassade alternativ när du använder bilvårdsmedel. Tänk bara på att tiden som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen ofta är något längre än för andra medel.

Varför är tvättvattnet farligt?

  • Bilschampo och avfettningsmedel innehåller ämnen som skadar djur- och växtliv i vattendrag och sjöar.
  • Vattnet som rinner av bilen innehåller både föroreningar som tvättats bort och kemikalier från de olika medel som använts. Föroreningarna är asfaltsrester, däckrester, olja och tungmetaller (kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar).

Vad gäller?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även dig som privatperson! Reglerna säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön och människors hälsa.

Det innebär att du i första hand bör välja miljövänliga alternativ. Att tvätta bilen på gatan med risk att påverka närliggande vattendrag, är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.

Kontakt