Kemikalier i våra vardagsprodukter har uppmärksammats mycket på sistone och det har visat sig att många av dem kan vara skadliga för hälsan. Bland annat har Naturskyddsföreningen släppt en del rapporter som visar att våra barn utsätts för dessa kemikalier i förskolan, samt vilka saker som innehåller mer kemikalier än andra och vad man faktiskt kan göra åt detta.

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har därför påbörjat ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om kemikalier i förskolor. Syftet är också att genom tillsyn öka kunskapen och medvetenheten hos förskolans personal så att de i det dagliga arbetet kan arbeta med dessa frågor.

Tillsynsbesöken är en del av kommunernas arbete som lokal tillsynsmyndighet över utbildningslokaler och ses som en del av kommunernas strävan att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.