En miljö- och hälsoskyddsinspektör från Miljö- och hälsoskydd träffar förskolechefen och en representant från personalen. Vi går först igenom tillsammans vilka rutiner förskolan har och om de har arbetat med att fasa ut leksaker och annat som man vet innehåller kemikalier. Vi går sedan runt på förskolan och tillsammans kollar på exempel på leksaker och annat som barnen använder sig av och tittar på vad som är bra och vad som är mindre bra. Vad kan förskolan kasta redan idag? Är det några saker som är ganska stora och kostsamma som de istället får ta fram en åtgärdsplan som visar när de kan tänkas byta ut den produkten. Hur ser inköpsrutinerna ut?

Efter besöket får förskolorna en skrivelse av oss där vi noterat eventuella åtgärder vi vill att förskolan gör.

Det är fyra punkter som vi kommer att kräva direkta åtgärder av. Dessa är:

  • Avfall som används som leksaker: exempelvis gammal elektronik eller byggmaterial
  • Felaktiga användningsområden: saker som används till annat än vad det är avsett för, exempelvis ”vanlig” färg som används som ansiktsfärg eller plastgolv som används som bullerdämpande material på borden.
  • Mjuka, halvmjuka eller kladdiga plastleksaker
  • Parfymerade leksaker