Tillsyn av kemikalier i förskolor

I februari 2016 påbörjas en tillsyn av alla förskolor i Norrköpings kommun, vilket innebär att en av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör ett besök på respektive förskola för att kontrollera om det finns ohälsosamma kemikalier i leksaker, möbler och andra föremål.

Tillsynsbesöken kommer fokusera på de produkter som barnen utsätts för och vilka rutiner förskolan har för att minimera barnens exponering för dessa kemikalier.

Frågor och svar om tillsynsbesöken i förskolor