Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Det betyder att alla ska ta hand om sitt eget skräp och kasta i papperskorgar eller ta med och kasta hemma.

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att ingen störning uppstår. Det betyder att den som har en tomt ska hålla ordning och städa den så varken miljön eller människor tar skada.

Blankett för att lämna klagomål om ovårdad tomt

Om någon kastar

  • mindre mängder skräp i parker, på gator och torg har Polisen möjlighet att ge böter direkt på platsen.
  • större mängder förpackningar eller skräp som innehåller miljöfarliga ämnen ska åklagare pröva saken. För nedskräpning är straffet böter eller fängelse.
Jag har sett en större skräphög - vad ska jag göra?

Om du har sett en nedskräpning är det bästa om du själv kontaktar fastighetsägaren, eller den som äger marken där skräpet finns. Om det inte hjälper kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret, avdelningen miljö och hälsa.

Skräp vid återvinningsstationer

Nedskräpning vid återvinningsstationer anmäler du till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De ansvarar både för att tömma och städa stationerna.

Anmäl behov av städning eller tömning på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats

 

Skräp längs vägar

Det är väghållaren du ska kontakta om du upptäcker nedskräpning längs en väg.

Vid nedskräpning längs tätortsgator är det vår kundservice i kommunen som du ska kontakta.

Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar.

Felanmälan Trafikverkets webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping