Bad, hygien- eller undervisningslokaler

Du måste göra en anmälan minst sex veckor i förväg, innan du startar eller arrangerar

  • en verksamhet där allmänheten får hygienisk behandling och skärande eller stickande verktyg används,
  • bassängbad där allmänheten eller många människor badar eller
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarium som upplåts åt allmänheten, även inom andra anläggningar, exempelvis hotell, träningscenter och skönhetssalonger.

Det är viktigt att du planerar noga och tänker igenom hur verksamheten ska utformas i lokalen och vilken utrustning som ska användas innan du gör anmälan. Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

E-tjänster och blanketter

Verksamhet med hygienisk behandling eller solarium – anmälan

Badanläggning i verksamhet – anmälan

Lokal för skolundervisning och barnomsorg - anmälan

Avgifter

Du får betala en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige i Norrköping.

Taxa för prövning och tillsyn Miljöbalken StrålskyddslagenPDF (pdf, 1.3 MB)

Börjar du använda lokalen innan anmälan är gjord, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Sök - Förordning om miljösanktionsavgift på Notisums webbplats

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll