Miljö - Lagar, regler och avgifter

Lagar och regler

Livsmedelslagen och miljöbalken reglerar vad och hur man ska göra för att minska risker för människors hälsa och miljön. De statliga verken ger ut föreskrifter och allmänna råd till hjälp för hur lagarna ska tolkas. Dessutom finns det lokala författningar för kommunen som också ska följas. Några hittar du i länkarna nedan.

Lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 173.5 kB)

Byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdragsplanPDF (pdf, 959.2 kB)

Tillsynsavgift

Vi tar ut avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Taxan är utformad så att den ska täcka myndighetens nedlagda tid för den totala hanteringen av ärendet eller verksamheten. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning.

Vi tar en timavgift för vissa typer av tillsyn. Timavgiften är indexreglerad och ändras varje år.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.fl.PDF (pdf, 1.3 MB)

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdetPDF (pdf, 269.4 kB)

Kontakt