Luftmätning

Du kan följa halten av partiklar i luften timme för timme på en fast mätstation i Norrköping via Naturvårdsverkets webbplats.

Mätstationen finns på Kungsgatan.

Luftmätning på Naturvårdsverket webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping