Egna luftmätningsrapporter

Miljö- och hälsoskydd tar varje år fram rapporter från de luftmätningar som vi gör i kommunen. Vi gör dem i samarbete med Östergötlands luftvårdsförbund och olika väghållare.

Gaturumsmätningar

Särskilda föroreningar i gaturumsnivå mäts på uppdrag av och i samarbete med tekniska kontoret i Norrköping.

Gaturumsmätningarna sker med två olika mätmetoder, TEOM och passiva provtagare.

Vi har tre mätskåp med TEOM-utrustning för partikelmätning. Dessa finns placerade på Kungsgatan, Packhusgatan och Östra promenaden.

Passiva provtagare (mäter kvävedioxid och bensen) placerar vi ut en månad per år på 16 mätplatser runt om i Norrköpings tätort.

2015

Kungsgatan 150101-151231PDF (pdf, 763.1 kB)

Packhusgatan 150101-151231PDF (pdf, 495.8 kB)

Östra Promenaden 150101-151231PDF (pdf, 697 kB)

2014

Kungsgatan 140101-141231PDF (pdf, 888.2 kB)

Packhusgatan 140101-141231PDF (pdf, 629.9 kB)

Östra Promenaden 140101-141231PDF (pdf, 871.4 kB)

2013

Kungsgatan 130101-131231PDF (pdf, 2.2 MB)

Packhusgatan 130101-131231PDF (pdf, 2.3 MB)

Östra promenaden130101-131231PDF (pdf, 1.9 MB)

2012

Kungsgatan 120101-121231PDF (pdf, 583.2 kB)

Packhusgatan 120101-121231PDF (pdf, 503.6 kB)

Östra Promenaden 120101-121231PDF (pdf, 420.5 kB)

2011

Kungsgatan 20110101 - 20111231PDF (pdf, 1007.3 kB)

Packhusgatan 20110101- 20111231PDF (pdf, 903.3 kB)

Östra Promenaden 20110101 - 20111231PDF (pdf, 771.2 kB)

2010

Kungsgatan 100101 - 101231PDF (pdf, 1.2 MB)

Packhusgatan 100101 - 101231PDF (pdf, 806.2 kB)

Östra Promenaden 100101 - 101231PDF (pdf, 1.2 MB)

2009

Kungsgatan 090101 - 091231PDF (pdf, 1 MB)

Ingelsta 090101 - 091231PDF (pdf, 870 kB)

Östra Promenaden 090101 - 091231PDF (pdf, 712.7 kB)

Passiva provtagningar

2016PDF (pdf, 562.1 kB)

2015PDF (pdf, 498.7 kB)

2014PDF (pdf, 2 MB)

2013PDF (pdf, 1.1 MB)

2012PDF (pdf, 833.4 kB)

2011PDF (pdf, 857.8 kB)

2010PDF (pdf, 1 MB)

2009PDF (pdf, 830.2 kB)

Tidigare gjorde vi även takmätningar

Mätningarna skedde i taknivå, cirka 20 m över gatunivån. Då mätte vi kvävedioxid, svaveldioxid och ozon.

Sommarhalvåret 2009PDF (pdf, 1.8 MB)

Vinterhalvåret 2008/2009PDF (pdf, 1.3 MB)

Sommarhalvåret 2008PDF (pdf, 1004.8 kB)

Vinterhalvåret 2007/2008PDF (pdf, 1016 kB)

Rapporter från Östergötlands luftvårdsförbund

Mätning av bakgrundsnivån av partiklar (PM10) i taknivå i Norrköping gjordes i samarbete med Östergötlands luftvårdsförbund. Mätresultatet gäller för perioden 30 april 2008 till 30 april 2009.

Bakgrundsmätning av partiklar PM10PDF (pdf, 1.4 MB)

Kontakt