Luften i Norrköping

Här kan du följa halten av partiklar i luften timme för timme på två fasta mätstationer i Norrköping via Naturvårdsverkets webbplats.

Mätstationerna finns på Kungsgatan och Packhusgatan.

Luftmätning på Naturvårdsverket webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping