Sök resultat från livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på samhällsbyggnadskontoret kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen i kommunen klarar gällande lagars och förordningars krav. Det kallas offentlig livsmedelskontroll. Kontrollen omfattar besök på plats samt provtagningar och kontroll samt genomgång av företagens egenkontroll.

Från 1 januari 2018 har vi ett uppehåll i vår rapportering här på grund av byte av ärendehanteringssystem.

Vill du ta del av någon av våra rapporter under tiden kan du kontakta oss via
e-post: miljo@norrkoping.se

Kontakt

404 Not Found for URL http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc462d/1516875997213/ecos.xml [object Object]

...eller visa verksamhet efter namn

Senaste kontrollerna