Dricksvatten

Dricksvatten vårt viktigaste livsmedel

Den som förser andra med dricksvatten ansvarar för att vattnet är bra.
Nodra AB är den största distributören av vatten i kommunen. De har en omfattande egen kontroll och provtagning.
Läs mer om dricksvatten på Nodras webbplats
Här hittar du bland annat uppgifter om vattnets hårdhet.


Registrerade vattenverk

Den som driver en vattenanläggning har ansvaret för att kvaliteten är god fram till kranen där vattnet används. Den som äger huset har ansvaret för att ledningar med mera inte påverkar vattnets kvalitet.

I ett eget kontrollprogram ska det finnas rutiner för provtagning av vattnet och skötsel av anläggningen.

Det är enheten livsmedel på samhällsbyggnadskontoret som kontrollerar att de olika registrerade vattenverken sköts på ett bra sätt.

Registrera en dricksvattenanläggning

Här hittar du mer information om vilka som behöver registrera sin dricksvattenanläggning Behöver ni registrera er dricksvattenanläggningPDF (pdf, 377.8 kB)

Om du ska registrera en dricksvattenanlägning kontakta samhällsbyggnadskontoret
så skickar vi en registreringsblankett.

Mer om dricksvatten på livsmedelsverkets webbplats

 

Egen brunn

Har du en egen brunn ansvarar du för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prov på vattnet vart tredje år. Kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium om du vill ta prov på det egna vattnet.
Mer om egen brunn på livsmedelsverkets webbplats

Kontakt

Mer information

Vattenskyddsområden i Norrköpings kommun
Sök även skyddsföreskrifter för valt område