Dricksvatten

Dricksvatten som används vid beredning av livsmedel eller till mat och dryck är livsmedel. Men det är bara kallvattnet som räknas som dricksvatten. Dricksvattnet i Norrköping är ett väl kontrollerat livsmedel.

Kontakta livsmedel på bygg- och miljökontoret om du har frågor om ditt dricksvatten eller din vattenanläggning.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Vatten ska finnas i tillräcklig mängd och ha godtagbar kvalitét. Vi på bygg- och miljökontoret har tillsyn över alla dricksvattenanläggningar i kommunen och tar egna prover.

Norrköping Vatten och Avfall AB, är den största distributören av vatten i kommunen. De har en omfattande egen kontroll och provtagning.

Läs mer om kommunala vattentäkter - Norrköping Vatten och Avfall AB
Här hittar du även uppgifter om vattnets hårdhet

Har du en vattenanläggning?

Den som driver en vattenanläggning har ansvar för att kvalitén är god fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. Därefter är det den som äger huset eller driver en livsmedelsverksamhet som har ansvaret för att vattnet är bra.

Kontrollera vattnets kvalitet

Kontroll av vattenkvalitén ska ingå i företagets egen kontroll.

Har du en egen vattentäkt bör du kontrollera vattnet regelbundet.

Kontakt

Mer information

Vattenskyddsområden i Norrköpings kommun
Sök även skyddsföreskrifter för valt område