Fyrverkerier

Har du tänkt skjuta raketer vid nyårsfirandet? Mellan klockan 18 och 03 på nyårsafton är det tillåtet att använda fyrverkerier. Undantag gäller för centrala Norrköping och vissa platser som till exempel sjukhus och vårdhem.

Reglerna om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor finns i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 20:

 • Det är förbjudet att - inom det område i centrala Norrköping som begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden, Södra Promenaden och Kungsgatan - utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
 • Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl 18.00-03.00.
 • Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor vid sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Sörsjöns fritidsområde.

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.

Tips till dig som använder fyrverkerier

 • Respektera att många tycker att det är mycket obehagligt med fyrverkeri. Även husdjur far illa av allt smällande.
 • Vuxna ansvarar för att det sker på ett säkert sätt. Låt därför inte barn och ungdomar hantera fyrverkerier.
 • Den som köper, innehar och använder pyrotekniska varor måste vara 18 år.
 • Ska du skicka upp svävande lyktor måste du kontakta flygplatsen om du är inom en mils radie från flygplatsen. Likaså om lyktorna når högre än 400 meter. Är lyktan en meter hög eller mer, måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Tillstånd krävs även om du ska släppa ut fler än 50 svävande lyktor på en gång.
 • Tänk på att alkohol och fyrverkeri aldrig är en lyckad kombination.
 • Köp bara av försäljare som har tillstånd för fyrverkeriförsäljning.
 • Se till att säkerhetsföreskrifter följs.
 • Langa inte till barn och unga.
 • Nödraketer får inte användas som fyrverkerier. Det är både olagligt och högst olämpligt.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommunPDF (pdf, 4.2 MB)

På webbplatsen dinsäkerhet.se finns tips för att minska riskerna med fyrverkerier

Kontakt