De flesta klagomål på eldning kommer från grannar som upplever röken som störande. Hur mycket rök som bildas beror oftast på hur och vad man eldar. Eldar man på rätt sätt med torr, finkluven ved och med god syretillförsel är problemen oftast små. Med ackumulatortank kopplad till pannan behöver man inte elda lika ofta och störningarna blir mindre.

Så här handlägger vi klagomål på inomhusmiljön i bostaden