Eldning

Eldning utomhus

Det är förbjudet att elda avfall på grund av risk för olägenheter för människor och miljön.

Under vår och höst - månaderna mars, april, maj samt september, oktober, november - är det förbjudet att elda torrt ris, löv, grenar och liknande inom område med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Ur hälso- och miljösynpunkt är det alltid olämpligt att elda nyavverkade grenar, löv och gräs eftersom de avger stora mängder rök. Det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna och miljön. Inom tät bebyggelse och hus med moderna ventilationsanläggningar är det stor risk att dina grannar även störs inomhus. Kom ihåg att visa hänsyn.

Vill du själv ta hand om ditt träd­gårds­avfall kan du göra en kompost på din egen fastighet eller lämna avfallet till någon av kommunens Returpunkter.

Valborgsmässoeld är undantagen från eldningsförbud om du i förväg anmält den till polisen.

Hitta Returpunkter

Backyard burning - information om avfallseldning från miljösamverkan i Västra GötalandPDF (pdf, 8.2 MB)

Eldning inomhus

Tänk på att det oftast krävs bygglov eller anmälan för eldstad. Även sotaren ska godkänna installationen.

Får din granne olägenheter av din eldning kan byggnads- och miljöskyddsnämnden i värsta fall besluta om eldningsförbud, oavsett om pannor och installationer har bygglov.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tagit fram Riktlinjer för småskalig vedeldning.

Riktlinjer för småskalig vedeldningPDF (pdf, 94.1 kB)

Läs om regler för sotning på Räddningstjänsten webbsida

Kontakta sotare

Kontakt