Kontakt

Geografisk information
Torggatan 5
601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00
Skicka e-post

Verksamhetschef:
Annika Hovberg
Telefon: 011-15 13 21

Om Stadsbyggnadskontoret, Geografisk information

Stadsbyggnadskontoret, Geografisk information producerar, underhåller, utvecklar och tillhandahåller geografisk information och geografiska informationssystem (Gis) i Norrköpings kommun. Vi ansvarar för kommunens geodetiska referenssystem med tillhörande mätpunkter i plan och höjd. Enheten producerar nybyggnadskartor och utför mätningstekniska tjänster.

Stadsbyggnadskontoret, Geografisk information utför tjänster och uppdrag (interna och externa) inom nedanstående verksamhetsområden.

  • Kartor och GIS.
  • Mätningstekniska uppdrag.
  • Nybyggnadskartor.