3D-modeller

Stadsbyggnadskontoret kan enkelt leverera ett utsnitt över önskat område i SketchUp-format (se bild). Detta är användbart för dig som arbetar med stadens utveckling och vill se till exempel hur planerad bebyggelse ter sig i förhållande till den befintliga miljön.

Exempelbild
Utsnitt ur stadsmodellen i SketchUp-format.

Utsnitten i SketchUp innehåller:

  • Terrängmodell draperad med ortofoto
  • Befintliga byggnader med takkonstruktioner
  • Belysningsstolpar och träd

För pris kontakta Erik Telldén.

Kontakt