Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Renhållning av gator och torg

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. Därför städas de olika områdena med regelbundna intervaller.

 • Inom centrumområdet sker det minst en gång i veckan.
 • Övriga ytor minst tjugo gånger om året.
 • Efter olika förekommande evenemang utförs också städning.

Städningen omfattar avlägsnande av:

 • Papper
 • Glas
 • Burkar med mera

Även ogräs i gatu- och torgbeläggningen avlägsnas regelbundet:

 • Två gånger om året i centrum.
 • En gång om året på övriga områden.

Kemikalierna som används är godkända av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Maskinsopning

På samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera utförs städningen med hjälp av maskinsopning. Där det behövs kompletteras det med annan sopning för att även kantstenshörn, stödkanter med mera ska vara rena från skräp.

 • Runt Marielund, Sylten och centrumområdet, sker sopningen i den omfattning att det ser städat och prydligt ut. Det innebär att det kan ske oftare än vid nedan angivna intervaller.
 • På det grönmarkerade området sker maskinsopning en gång per dag under veckorna 22 till och med 44. Övrig tid sker städningen tre gånger i veckan.
 • På övriga områden inom centrum sker maskinsopningen en gång i veckan veckorna 22 till och med 44. De övriga ytorna maskinsopas två gånger om året.
Kontakta Kontaktcenter

Du kan hjälpa oss att hålla staden ren. Dels genom att hålla ordning på ditt eget skräp men också genom att kontakta Kontaktcenter när du ser något som behöver åtgärdas.

Kontaktcenter når du på telefonnummer: 011-15 00 00

Du kan också felanmäla direkt på webben:

Felanmälan gator och stadsmiljö

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje