Verksamhetsmark

Norrköpings kommun erbjuder utmärkta lägen för dig som söker etableringsklar mark.

I Norrköping är det lätt att etablera, driva och utveckla företag. Vårt unika läge gör oss till ett av Sveriges bästa logistiknav och vi har ett näringsliv fullt av verksamheter och människor som inspirerar varandra.

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta rätt plats för ditt företag. Nya lägen bildas och detaljplaneras i takt med att staden och regionen förändras. Möjligheten att köpa eller arrendera mark för alla typer av verksamheter finns på flera platser i kommunen. Både centralt, där vi vill förtäta och utveckla stadsmiljön, i etablerade områden och i helt nya stadsdelar med attraktiva boendemiljöer.

Ansvarig för kommunens verksamhetsmark är avdelningen mark- och exploatering i samverkan med näringslivsavdelningen.

Kontakta näringslivsavdelningen:

Sofia Svensk, näringslivsutvecklare Etablering 011-15 30 50 sofia.svensk@norrkoping.se

Magnus Jonsberg, näringslivsutvecklare Etablering 011-15 37 39 magnus.jonsberg@norrkoping.se

 

Så går det till att hyra eller köpa mark

Den här foldern är ett hjälpmedel för att beskriva hur Norrköpings kommuns process ser ut för dig som vill hyra lokal eller köpa mark i syfte att driva verksamhet.

Verksamhetsmark - för dig som söker mark till din verksamhetPDF (pdf, 858.9 kB)


 

Vad ingår i tomten?

Alla tomter som säljs är detaljplanelagda och har utbyggt vatten, avlopp och gatunät.

För övriga anslutningar, kontakta respektive leverantör.

Områden med försäljningsklar mark

För frågor om planerande och kommande områden, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

 

Större etableringsområden för logistik och industri

På Händelö, Södra Malmölandet och i Herstabergs verksamhetsområde erbjuder Norrköpings kommun större logistik- och industritomter genom näringslivskontoret. Områdena utmärks alla av sina mycket goda infrastrukturlägen.

Kontakt

Vill du bygga bostäder?