Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja, använda, ett markområde utan att äga det. Norrköpings kommun är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten till någon annan eller att pantsätta den. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet i jordabalken.

Stadsbyggnadskontorets verksamhet Mark och exploatering ansvarar för tomträtterna i Norrköpings kommun. 

 

Förlängd möjlighet att köpa fri tomträtt innan taxeringsvärdet höjs

Senast den 31 december 2018 ska ansökan vara hos kommunen för att kunna köpa fri tomträtten innan marktaxeringsvärdet höjs.

Det är Skatteverket som har beslutat att höja marktaxeringsvärdet. Det innebär en ökning av friköpspriset för flera tomträttshavare efter årsskiftet.

Nu har stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutat att ge tomträttshavare möjlighet att köpa fri tomträtten till 2017-års marktaxeringsvärde.

För att kunna göra det krävs att:

  • En anmälan, via e-post eller brev, om friköp ska vara hos kommunen senast den 31 december 2018
  • I anmälan ska det stå att man önskar köpa till 2017-års marktaxeringsvärde
  • Friköpsdatumet, det vill säga tillträdesdatumet, blir den 1 april 2019

Kontakt