Information om tomtkön

Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde tomtkön. Försäljning av tomter för enfamiljshus kommer istället att ske via annonsering och fastighetsmäklare.

Frågor och svar

Vad händer med mig som står i kön?

Kön stängs och hela systemet avvecklas. Efter att kön stängs har alla samma möjligheter att köpa den tomten man väntar på om den kommer till försäljning. Avvecklingen av tomtkön kan upplevas som orättvist om man har köat länge. Vi ser att de som har köpt tomter via tomtkön är normalt de som har stått kortast tid i kön. Det är ett tecken på att kösystemet inte fungerar optimalt.

Återbetalas avgiften?

Ingen återbetalning av avgifter kommer att göras. Det som de köande har betalat för har de fått, det vill säga erbjudanden om att köpa tomt. Har man stått länge i kön har man fått väldigt många erbjudanden om att köpa tomt.

Varför stängs tomtkön?

På uppdrag av stadsplaneringsnämnden har mark- och exploatering utrett hur Norrköpings kommuns tomtkö fungerar. Utredningen visar att systemet med tomtkön inte fungerar optimalt, och att det finns bättre och modernare sätt att tilldela tomter. Flera andra kommuner har gjort samma resa, exempelvis Eskilstuna, Södertälje och Uppsala har avvecklat sina tomtköer till förmån för andra system.

Våren 2014 genomfördes en enkät bland dem som stod i tomtkön, och 219 av cirka 870 personer svarade. Svaren visade att många upplever att kön är för lång och utbudet för dåligt. 26 procent av de svarande gav beskedet att de inte hade några planer på att flytta, utan stod i tomtkön ifall ”drömtomten” skulle dyka upp.

Förutom att tomterna görs tillgängliga för alla kommuninvånare och potentiellt blivande invånare i Norrköping, finns flera andra vinningar med avvecklingen av tomtkön. Det kommer att frigöra tid för tjänstemännen, som istället kan prioritera att ta fram nya småhusområden och erbjuda fler tomter för byggnation.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping